( )Giỏ hàng của tôi

Chính sách bảo hành

1. Quy định về bảo hành


- Sản phẩm được bảo hành miễn phí hình in 1 năm kể từ ngày mua hàng.


- Có đầy đủ hóa đơn mua hàng và tem mác của công ty trên sản phẩm.2. Những trường hợp không được bảo hành


- Tem mác không còn trên sản phẩm.


- Sản phẩm giảm giá, được hưởng các CTKM

Nhận thông tin mới từ BOO