( )Giỏ hàng của tôi

Chính sách bảo hành

Quy định về bảo hành
- Sản phẩm được bảo hành miễn phí hình in 1 năm kể từ ngày mua hàng.
- Có đầy đủ hóa đơn mua hàng và tem mác của công ty trên sản phẩm.

Những trường hợp không được bảo hành
- Tem mác không còn trên sản phẩm.
- Sản phẩm giảm giá, được hưởng các CTKM

Nhận thông tin mới từ BOO