Tuyển dụng – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BOO

Tin tuyển dụng

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ THỜI TRANG

Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2017.

Xem tiếp

NHÂN VIÊN THU NGÂN/BÁN HÀNG THÁNG 11

Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2017

Xem tiếp

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THÁNG 10

Hạn đăng ký: 31/10/2017

Xem tiếp

NHÂN VIÊN VẬN HÀNH ONLINE

Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2017

Xem tiếp

NHÂN VIÊN MARKETING ONLINE

Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2017

Xem tiếp

TRƯỞNG NHÓM MUA NGUYÊN PHỤ LIỆU MAY MẶC

Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2017

Xem tiếp

QUẢN LÝ CỬA HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2017

Xem tiếp

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG – THÁNG 9

Hạn nộp hồ sơ : 30/09/2017

Xem tiếp

SOCIAL MARKETING (team leader)

Hạn nộp hồ sơ: 15/10/2017

Xem tiếp

TRADE MARKETING (senior staff)

Hạn nộp hồ sơ: 15/10/2017

Xem tiếp

Nhân viên Marketing – Adidas NEO

Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2017

Xem tiếp

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

Hạn đăng ký: 31/08/2017

Xem tiếp

NHÂN VIÊN THU NGÂN

HẠN NỘP HỒ SƠ: 31/08/2017

Xem tiếp

TRƯỞNG NHÓM QC (Quản lý chất lượng)

Hạn nộp hồ sơ: 15/10/2017

Xem tiếp

NHÂN VIÊN DỰ ÁN BÒ SỮA XANH

Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2017

Xem tiếp

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ THỜI TRANG – Bò Sữa Trend Woman

Hạn nộp hồ sơ: 15/09/2017

Xem tiếp

QUẢN LÝ CỬA HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2017

Xem tiếp

TRƯỞNG NHÓM MUA NGUYÊN PHỤ LIỆU MAY MẶC

Hạn nộp hồ sơ: 15/10/2017

Xem tiếp

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

Hạn nộp HS: 30/8/2017

Xem tiếp

CỘNG TÁC VIÊN PHÒNG SẢN XUẤT

Hạn nộp hồ sơ: 20/08/2017

Xem tiếp

TRỢ LÝ TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH – Adidas NEO

Hạn nộp hồ sơ: 20/8/2017

Xem tiếp

TRƯỞNG BỘ PHẬN BOOVIRONMENT

Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2016

Xem tiếp

TRƯỞNG BỘ PHẬN SALE ONLINE

Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2016

Xem tiếp

QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH HỆ THỐNG BOO CAFE

Hạn nộp hồ sơ: 30/08/2016

Xem tiếp

NHÂN VIÊN MUA VÀ ĐỒNG BỘ NGUYÊN PHỤ LIỆU

Hạn nộp hồ sơ: 15/10/2016

Xem tiếp

TRƯỞNG PHÒNG MARKETING

Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2016

Xem tiếp

NHÂN VIÊN C&B

Hạn nộp hồ sơ: 30/07/2016

Xem tiếp

TRADE MARKETING

Hạn nộp hồ sơ: 20/07/2016
Xem tiếp

Thương hiệu của Công ty

FOLLOW US

Liên hệ với chúng tôiFactory of DreamsBò Sữa by BOOBOO Careers

Copyright @2017 BOO Co ., Ltd. All rights reserved .