BOOZilla – Quỹ sáng tạo dành cho BOOer dám mơ, dám làm – CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI BOO

BOOZilla – Quỹ sáng tạo dành cho BOOer dám mơ, dám làm

0011Xuất phát từ 2 từ nối BOO-Godzilla. Godzilla là biểu tượng cho sức mạnh khổng lồ. BOO đại diện cho sáng tạo & tinh thần trẻ đầy nhiệt huyết của 1 thương hiệu Việt Nam. Dám mơ, dám làm những điều khổng lồ và dành hết mình theo đuổi nó.

0003

I. MỤC ĐÍCH 

Dự án BOOZilla được lập ra để thúc đẩy các giá trị cốt lõi của công ty thông qua các ý tưởng nhỏ của từng tập thể nhằm đem lại giá trị lớn cho thương hiệu và ý nghĩa tồn tại của tổ chức. Tại sao BOOZilla? Vì BOOZilla thể hiện sức mạnh khổng lồ có thể tạo ra cho văn hóa và sự bền vững thưỡng của thương hiệu, như 1 Godzilla của BOO

II. MỤC TIÊU

Mỗi năm tạo ra ít nhất 15 sáng kiến  tập trung vào 3 mảng chính: Sáng tạo, Xanh, Tăng hiệu suất hoạt động Công ty.

Đóng góp vào chỉ tiêu cắt giảm chi phí 10% trên troàn Công ty. Có tối thiểu 1 dự án triệu view (hoặc độ reach tương tự). Tối thiểu 1 dự án xanh với sự ảnh hưởng thay đổi hoàn toàn thói quen của hơn 50% nhân viên hoặc người tham dự

III. CÁCH THỨC VẬN HÀNH

Thiết lập quỹ BOOZilla 300 triệu, độc lập khỏi các quyết định từ Giám Đốc. Chia mỗi mảng 100 triệu. Mỗi mảng sẽ có những định hướng và quy tắc vận hành, quản lý, xét duyệt để đảm bảo đúng định hướng lớn của công ty. Mỗi mảng sẽ có 1 project manager chịu trách nhiệm về kết quả cuối cùng trước BGĐ cũng như sự hiệu quả của các dự án mình thông qua.

0004

QUỸ SÁNG TẠO

Ngân sách: 100 TRIỆU

Project Leader: NGUYỄN VĂN HIẾU

– Toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động quỹ. Độc lập khỏi quyết định của giám đốc.

– Phê duyệt từng sáng kiến, dự án do các nhóm hoặc nhân viên đề xuất

– Đảm bảo có phản hồi lý do phê duyệt hoặc không cho toàn bộ các sáng kiến được trình lên.

I. ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG

– Tạo ra các dự án liên quan đến tinh thần sáng tạo thương hiệu.

– Đảm bảo tối thiểu ít nhất mỗi quy mô dự án 1 sáng kiến

– Đảm bảo tối thiểu tỉ lệ phân phân bổ ngân sách nội dung liên quan trực tiếp thương hiệu đạt 60%

– Nội dung gợi ý: Viral video clip, installation (outdoor, indoor), decoration projects (in-store, office,…), graphic, graffiti, web, tech, game, thời trang, và bất cứ thứ gì liên quan sáng tạo.

II. CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG

– Sự thành công của dự á thông qua độ reach (online, offline) và đánh giá phản hồi của người tham gia.

– KPI sẽ được trưởng dự án đặt ra hoặc phê duyệt đề xuất từ người đưa đề xuất.

III. QUY MÔ DỰ ÁN

– Quy mô lớn: 20 tr

– Quy mô vừa: 10 tr

– Quy mô nhỏ: 5 tr

(70% ngân sách thực hiện, 30% ngân sách dành cho team tham gia)

Với một số dự án không mất chi phí sản xuất sẽ được xếp vào quy mô nhỏ hoặc đảo ngược tỉ lệ 70% cho team tham gia và 30% cho ngân sách thực hiện.

BOOZilla-2017-02

QUỸ MÔI TRƯỜNG

Ngân sách: 100 TRIỆU

Project leader: ĐỖ VIỆT ANH

– Toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động quỹ. Độc lập khỏi quyết định của giám đốc.

– Phê duyệt từng sáng kiến, dự án do các nhóm hoặc nhân viên đề xuất

– Đảm bảo có phản hồi lý do phê duyệt hoặc không cho toàn bộ các sáng kiến được trình lên.

I. ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG

– Tạo các dự án nhằm xanh hóa quy trình vận hành và sản xuất

– Đảm bảo có ít nhất mỗi quy mô dự án 1 sáng kiến

– Đảm bảo tối thiểu mỗi mảng sau đây 1 dự án: văn phòng, kho xưởng, cửa hàng

– Nội dung gợi ý: BOOCycle, BOO Tour, thùng rác tái chế tại văn phòng, phân loại rác, năng lượng xanh, trồng cây, phương tiện xanh, quy trình vận chuyển hàng hóa xanh hơn, quy trình đóng gói xanh,…

II. QUY MÔ DỰ ÁN

– Quy mô lớn: 20 tr

– Quy mô vừa: 10 tr

– Quy mô nhỏ: 5 tr

(70% ngân sách thực hiện, 30% ngân sách dành cho team tham gia)

III. CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG

– Sự thành công của dự án thông qua số lượng và đánh giá sự phản hồi của người tham gia.

– Cần có ngày bắt đầu và ngày kết thúc của dự án. Đảm bảo sự tuân thủ và tinh thần trách nhiệm của những người tham gia trong suốt quá trình dự án.

– KPI sẽ được trưởng dự án đặt ra hoặc phê duyệt đề xuất từ người đưa đề xuất

 

0008

 

QUỸ HIỆU SUẤT

Ngân sách: 100 triệu

Project Leader: VŨ ĐỨC TUẤN

– Quyết định phê duyệt cuối cùng thông qua số vote của key management. Project leader và Giám đốc có 2 phiếu, các thành viên còn lại mỗi người 1 phiếu. Chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động quỹ.

– Phê duyệt vòng hồ sơ loại từng sáng kiến, dự án do các nhóm hoặc nhân viên đề xuất

– Đảm bảo có phản hồi lý do phê duyệt hoặc không cho toàn bộ các sáng kiến được trình lên.

I. ĐỊNH HƯỚNG NÔI DUNG

– Tập trung vào các mảng vận hành điểm bán, văn phòng, kho xưởng, vận chuyển, tài chính.

– Nội dung gợi ý: ví dụ Quy trình vận chuyển hàng hóa tiết kiệm chi phí

II. QUY MÔ THƯỞNG TỪNG DỰ ÁN/SÁNG KIẾN

Dự án đem lại tiết kiệm cho Công ty từ 200tr đổ lại

Nếu thành công thưởng 15% số tiền tiết kiệm được trong lần đầu tiên áp dụng hoặc tối đa 1 mùa (70% ngân sách thưởng dành cho cá nhân, team tham gia dự án, 30% ngân sách dành cho key management phục vụ teambuilding)

Dự án đem lại tiết kiệm cho Công ty từ 200tr trở lên

Nếu thành công thưởng 10% số tiền tiết kiệm được trong lần đầu tiên áp dụng hoặc tối đa 1 mùa (70% ngân sách thưởng dành cho cá nhân, team tham gia dự án, 30% ngân sách dành cho key management phục vụ teambuilding)

Nếu thành công thưởng 15% số tiền tiết kiệm được trong lần đầu tiên áp dụng hoặc tối đa 1 mùa (70% ngân sách thưởng dành cho cá nhân, team tham gia dự án, 30% ngân sách dành cho key management phục vụ teambuilding)

Các ý tưởng, sáng kiến đề xuất để cải thiện bộ máy mang tính chất lặp lại hoặc không có kết quả tức thì sẽ được chia thành 3 mức thưởng: 1tr – 3tr – 5 tr

Ngân sách thực hiện dự án sẽ được cung cấp tách rời nếu dự án được phê duyệt

III. TRÁCH NHIỆM YÊU CẦU VÀ CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG

– Yếu tố ưu tiên khi đánh giá dự án: tính khả thi với nguồn lực hiện có và tính áp dụng bền lâu tổ chức

– Các sáng kiến được xét hợp lệ sẽ là những sáng kiến nằm ngoài định hướng có sẵn trong GET plan của từng phòng ban, hoặc những dự án không thuộc yêu cầu triển khai từ BGĐ.

– Luôn đảm bảo yếu tố minh bạch và chỉ số đo lường rõ ràng của dự án

– Team triển khai cần thiết lập quy trình, áp dụng và kiểm soát vận hành trong quá trình dự án diễn ra.

– KPI sẽ được trưởng dự án đặt ra hoặc phê duyệt đề xuất từ người đề xa.

0010

 

BOOZilla – Quỹ sáng tạo dành cho BOOer dám mơ, dám làm
5 (1) vote
It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+

Thương hiệu của Công ty

FOLLOW US

Liên hệ với chúng tôiFactory of DreamsBò Sữa by BOOBOO Careers

Copyright @2017 BOO Co ., Ltd. All rights reserved .